Typ Data Tytuł
Artykuł 11.12.2019 Obwieszczenie z dnia 2.12.2019 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim…… Szczegóły
Akty prawne 06.12.2019 Uchwała Nr XIII/101/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026 Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Obowiązek szkolny i obowiązek nauki Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 Protokół z XIII sesji Rady Miejskiej z dnia 29.11.2019 r. wraz z załącznikami Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Uchwała Nr XIII/113/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Solca Kujawskiego na lata 2020-2022 Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Uchwała Nr XIII/112/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Uchwała Nr XIII/111/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Uchwała Nr XIII/110/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Uchwała Nr XIII/109/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Szczegóły