Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.11.2019 Uchwała Nr XIII/…/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Szczegóły
Akty prawne 22.11.2019 Uchwała Nr XIII/…/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty Szczegóły
Akty prawne 22.11.2019 Uchwała Nr XIII/…./19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego Szczegóły
Akty prawne 22.11.2019 Uchwała Nr XIII/…./19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 22.11.2019 Zarządzenie Nr IV/187/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na 29 listopada 2019 r. Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Obwieszczenia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo – Solec Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 20.11.2019 Zarządzenie Nr V/172/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 Zarządzenie Nr V/171/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2026 Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 Zarządzenie Nr V/170/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły