Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.10.2019 Uchwała Nr XII/95/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 31.10.2019 Uchwała Nr XII/96/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026 Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 28.10.2019 r. zawiadamiające o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań… Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 7.11.2019 r. o godz. 17.00 w świetlicy „Makowianka” odbędzie się zebranie z mieszkańcami Sołectwa Otorowo – Makowiska Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 7.11.2019 r. o godz. 17.00 w świetlicy „Makowianka” odbędzie się zebranie z mieszkańcami Osiedla Rudy Szczegóły
Artykuł 29.10.2019 Protokół z XII sesji Rady Miejskiej z dnia 24.10.2019 r. wraz z załącznikami Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 6.11.2019 r. o godz. 17.00 w auli Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Tartacznej 25 odbędzie się zebranie z mieszkańcami Osiedla Toruńskie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z przyłączami gazu dn 32 PE (szt. 2) do budynków mieszkalnych, ulica Wiejska Szczegóły
Akty prawne 25.10.2019 Uchwała Nr XII/99/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 25.10.2019 Uchwała Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego oraz ulicy Lipowej w Solcu Kujawskim Szczegóły