Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.10.2019 Zarządzenie Nr V/159/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany statusu lokalu socjalnego położonego przy ul. Toruńskiej 79/5 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 11.10.2019 Zarządzenie Nr V/157/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy i ustalenia za ten dzień pracującej soboty Szczegóły
Akty prawne 10.10.2019 Zarządzenie Nr V/150/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej i ogłoszenia konkursu na plakat z okazji setnej rocznicy powrotu Solca Kujawskiego do Polski Szczegóły
Akty prawne 08.10.2019 Zarządzenie Nr V/156/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 051075C, tj. ulicy Średniej na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Haskiej w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 Zarządzenie Nr V/153/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Zawiadomienia o przedłużeniu terminu z dnia 3.10.2019 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 03.10.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Wiesława Nowaka, złożone w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia Szczegóły
Akty prawne 01.10.2019 Uchwała Nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026 Szczegóły
Artykuł 01.10.2019 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023″ Szczegóły
Akty prawne 01.10.2019 Zarządzenie Nr V/154/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku nr 8 w miejscowości Przyłubie” Szczegóły