Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.10.2019 Uchwała Nr XI/89/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 01.10.2019 Protokół z XI sesji Rady Miejskiej z dnia 27 września 2019 r. wraz z załącznikami Szczegóły
Akty prawne 30.09.2019 Zarządzenie Nr V/152/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu Gminy na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 27.09.2019 Uchwała Nr XI/94/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 27.09.2019 Uchwała Nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 za okres 2017-2018 Szczegóły
Akty prawne 27.09.2019 Uchwała Nr XI/92/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 27.09.2019 Uchwała Nr XI/91/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Szczegóły
Akty prawne 24.09.2019 Zarządzenie Nr V/149/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku nr 8 w miejscowości Przyłubie”. Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Solca Kujawskiego za okres od 22 czerwca 2019 r. do 20 września 2019 r. Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23.09.2019 r. informujące o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie „Fala” w Warszawie… Szczegóły