Typ Data Tytuł
Artykuł 16.09.2019 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 13.09.2019 r. zawiadamiające o wydaniu w dniu 10.09.2019 r., na wniosek Pani Krystyny Mikulskiej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej…. Szczegóły
Akty prawne 16.09.2019 Zarządzenie Nr V/148/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 Zarządzenie Nr V/146/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 12.09.2019 Zarządzenie Nr V/143/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Solca Kujawskiego. Szczegóły
Akty prawne 12.09.2019 Zarządzenie Nr V/145/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wyboru projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 11.09.2019 Zarządzenie Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 11.09.2019 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji znak ŚG-V.7430.09.2019 zatwierdzającą opracowanie pt: „Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w podłożu projektowanej drogi S-10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń…. Szczegóły
Artykuł 10.09.2019 Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu na żądanie Strony postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – pobór wód podziemnych… Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 Zarządzenie Nr V/142/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku. Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 Zarządzenie Nr V/141/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły