Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr X/88/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30.08.2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego – Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr X/87/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30.08.2019 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr X/83/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30.08.2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr X/82/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30.08.2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr X/81/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30.08.2019 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr X/80/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30.08.2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr X/79/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30.08.2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Zarządzenie Nr V/138/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30.08.2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 Uchwała Nr X/86/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 Uchwała Nr X/85/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo oraz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratek” na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły