Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr V/124/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr V/123/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr V/121/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem lokali i pomieszczeń użytkowych będących własnością Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie V/120/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 17.07.2019 Protokół z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 lipca 2019 r. wraz z załącznikami. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Uchwała Nr IX/76/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Gminy Solec Kujawski na lata 2019-2025 Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Uchwała Nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023 Szczegóły
Artykuł 17.07.2019 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 17 lipca 2019 r. o wydaniu w dniu 15.07.2019 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg w Solcu Kujawskim w ramach zadania „Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 08.07.2019 Zarządzenie Nr V/118/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 5.07.2019 r. w sprawie zmiany statusu pomieszczenia tymczasowego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Brzozowej 9A/4 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.07.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Audytora wewnętrznego Szczegóły