Typ Data Tytuł
Artykuł 08.07.2019 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 8 lipca 2019 r. zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej…. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.07.2019 Oświadczenie majątkowe Anny Barskiej Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrośna, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 03.07.2019 Zarządzenie Nr V/110/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie likwidacji kasy Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, przeprowadzenia inwentaryzacji z likwidacji kasy Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim oraz powołania zespołu spisowego Szczegóły
Akty prawne 03.07.2019 Zarządzenie Nr V/114/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kolonii i obozów oraz innych form wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 02.07.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Protokół z VIII sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r. wraz z załącznikami. Szczegóły
Akty prawne 01.07.2019 Zarządzenie Nr V/113/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 26.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły