Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.06.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Porządek obrad VIII sesji RM zaplanowanej na 28 czerwca 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 19.06.2019 Zarządzenie nr V/105/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kolonii i obozów oraz innych form wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Szczegóły
Akty prawne 19.06.2019 Zarządzenia Nr V/104/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. nieruchomości Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Solca Kujawskiego za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.06.2019 Oświadczenie majątkowe Moniki Słembarskiej Szczegóły
Akty prawne 17.06.2019 Zarządzenie Nr V/91/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wprowadzenia zmian do cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 Zarządzenie Nr V/101/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za 2018 rok. Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 Zarządzenie Nr V/100/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za 2018 rok. Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 Zarządzenie Nr V/99/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim. Szczegóły