Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 06.04.2020 Zapytanie ofertowe na: Odnowienie licencji na okres 12 miesięcy na oprogramowanie ManageEngine Desktop Central 10 dla Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 10.09.2019 Zarządzenie nr V/144/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 rok Szczegóły
Artykuł 29.07.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z przyłączem gazu dn 32 PE (szt. 2) do budynków mieszkalnych, M. Solec Kujawski, ulica Srebrna Szczegóły
Akty prawne 24.07.2019 Zarządzenie nr V/128/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.07.2019 Gmina Solec Kujawski Ogłasza nabór na realizację usług trenera aktywności fizycznej w ramach „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 22.07.2019 Zarządzenie NR V/127/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023 Szczegóły
Artykuł 19.07.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Średniej w miejscowości Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2019 Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 Zarządzenie nr V/10/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 14.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 Zarządzenie Nr V/13/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły