Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 07.04.2021 Przebudowa ulicy Długiej (droga gminna nr 051001C) oraz ul. Krótkiej (droga gminna nr 051036C) w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.01.2021 Rewitalizacja Placu Jana Pawła II i przyległych ulic. Szczegóły
Artykuł 31.12.2020 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok. Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.12.2020 Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Zamawiającego od dnia 1.03.2021 r. do dnia 29.02.2024 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.12.2020 Przetarg nieograniczony na kompleksowe wykonanie obsługi bankowej budżetu gminy Solec Kujawski i jednostek organizacyjnych gminy, w tym samorządowych instytucji kultury Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.12.2020 Przetarg nieograniczony na kompleksowe wykonanie obsługi bankowej budżetu gminy Solec Kujawski i jednostek organizacyjnych gminy, w tym samorządowych instytucji kultury Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.11.2020 Przetarg nieograniczony na budowę kompleksu naturalnych tras rowerowych w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.11.2020 Przetarg nieograniczony na utworzenie promenady w Parku Miejskim w ramach projektu obywatelskiego pn.: „Bez smartfona więcej ruchu maluchu! Rodzinna Promenada”.” Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.11.2020 Przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej nr 051043C – ul. Łąkowa – o długości 257 m, od km 0+022 do 0+279 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 10.11.2020 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 mln złotych dla Gminy Solec Kujawski na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów. Szczegóły