Azbest

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2032Uchwała Nr XXXVI/314/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2032″

***

Uchwała Nr XXXI/271/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solec Kujawska.

Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solec Kujawski na lata 2011 – 2032.

 ***

Obowiązki właścicieli, zarządców i użytkowników miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest

Załącznik Nr 1 – informacja o wyrobach zawierających azbest – wzór

Załącznik Nr 2 – ocena stanu wyrobów zawierających azbest – wzór

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian