Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego

1. Postępowanie w zakresie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Pątnów” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasieniec – Grudziądz” (dotyczy sprawy znak: WIR.II.747.7.2017.AK)

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 maja 2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2017r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowej


2. Postępowanie w zakresie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Pątnów” (gminy: Jeziora Wielkie, Strzelno, Janikowo, Pakosć Inowrocław, Złotniki Kujawskie, Nowa Wies Wielka, Solec Kujawski), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasieniec – Grudziądz” (dotyczy sprawy znak: WIR.II.747.20.2017.AK)

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 lipca 2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 wrzesnia 2017r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej


3. Postępowanie w zakresie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Pątnów” (gminy: Jeziora Wielkie, Janikowo, Pakosć Inowrocław, Złotniki Kujawskie, Nowa Wies Wielka, Solec Kujawski), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasieniec – Grudziądz” (dotyczy sprawy znak: WIR.II.747.21.2017.AK)

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia dnia 26 wrzesnia 2017r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej


4.  Postępowanie w zakresie wydania pozwolenia na zamierzenie budowlane pn.: Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Pątnów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz” – odcinki dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Pątnów – województwo kujawsko – pomorskie – ETAP II (dotyczy sprawy znak: WIR.I.7840.7.12.2017.MJ (Z))

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 listopada 2017r. o wydaniu w dniu 17 listopada 2017r. na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzji Nr 114/2017 o pozwoleniu na budowę


5.  Postępowanie w zakresie wydania pozwolenia na budowę dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Pątnów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz” – ETAP III (dotyczy sprawy znak: WIR.I.7840.7.11.2017.AP)

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 listopada 2017r. o wydaniu w dniu 17 listopada 2017r. na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzji Nr 113/2017 o pozwoleniu na budowę

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 maja 2018r. o wydaniu przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w trybie przeprowadzonego postępowania odwoławczego, decyzji z dnia 3 kwietnia 2018r., znak: DOA.7110.622.2017.MMS, utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 listopada 2017r. Nr 113/2017, znak: WIR.I.7840.7.11.2017.AP zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę


6.  Postępowanie w zakresie wydania pozwolenia na budowę i rozbiórkę inwestycji strategicznej w zakresie sieci przesyłowej, obejmującej przebudowę odcinków napowietrznych linii elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV dla likwidacji kolizji z projektowaną napowietrzną dwutorową linią elektroenergetyczną 400 kV relacji Pątnów – Jasiniec w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz” (dotyczy sprawy znak: WIR.I.7840.7.23.2017.AP)

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2018r. o wydaniu w dniu 18 stycznia 2018r. na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzji Nr 10/2018 o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę


7. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.01.2019 r., znak: WIR.IX.7161.1.4.2019, dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


8. Postępowanie w zakresie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na: „Budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Jasiniec-Pątnów” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz” w zakresie skutków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji  w zakresie sieci przesyłowych tj. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości (dotyczy sprawy znak: WIR.II.747.8.2019.JS)

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Obwieszczenie Wojewoda Kujawsko – Pomorskie z dnia 8 maja 2019 r. zawiadamiające, że w dniu 7 maja 2019 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał Decyzję Nr 3/2019 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na: „budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Pątnów” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz”….

Obwieszczenie Ministra Rozwoju (znak sprawy: DLI-III.4620.16.2019.JK.6) o wydaniu decyzji z dnia 3 grudnia 2019r., znak: DLI-III.4620.16.2019.JK.5, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 3/2019 z dnia 7 maja 2019r., znak: WIR.II.747.8.2019.JS, o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na: „Budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Pątnów” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz” wraz z załącznikiem

Obwieszczenie Ministra Rozwoju zawiadamiające o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Ministra Rozwoju z dnia 3.12.2019 r., utrzymującą w mocy decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 3/2019 z dnia 7.05.2019 r. znak: WIR.II.747.8.2019.JS o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na: „Budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasieniec – Pątnów”…

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian