Budżet na 2012 i WPF na lata 2012 – 2034

Uchwała nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2012 rok.

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok – załącznik nr 1
Plan wydatków budżetowych na 2012 rok – załącznik nr 2
Plan wydatków majątkowych na 2012 rok – załącznik nr 3
Plan przychodów i rozchodów na 2012 rok – załącznik nr 4
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012  rok – załącznik nr 5a
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012  rok – załącznik nr 5b
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2012 rok – załącznik nr 6
Plan wydatków finansowych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności  na 2012 rok – załącznik nr 7
Plan dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na 2012 rok – załącznik nr 8
Plan dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na 2012 rok – załącznik nr 9
Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2012 rok – załącznik nr 10a
Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2012 rok – załącznik nr 10b

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok – załącznik nr 11.

Objaśnienie do budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski ma 2012 rok.
Autopoprawka do projektu budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2012 rok.

Uchwała nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012 – 2034.

Uchwała Nr 10/WPF/2011 Składu Orzekającego Nr 2 RIO w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2012 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa – załącznik nr 1 

Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik nr 2 składa się z:

1. Części 1a obejmującej:
limity wydatków na przedsięwzięcia 2012-2014,
łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

2. Części 1b obejmującej:
limity wydatków na przedsięwzięcia 2012 – 2014,
łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

3. Części 1c obejmującej:
 limity wydatków na przedsięwzięcia 2012- 2025
łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

4. Części 2 obejmującej:
limity wydatków na przedsięwzięcia 2012-2034

łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

5. Części 3 obejmującej:

 limity wydatków na przedsięwzięcia 2012-2034
łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

6. Zbiorcze przedsięwzięcia.

Objaśnienie do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012 – 2034.

Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012 – 2034.

_____________________________________________________________________

Uchwała Nr XV/124/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 rok.

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok po zmianach – załącznik nr 1
Plan wydatków budżetowych na 2012 rok po zmianach – załącznik nr 2
Plan wydatków majątkowych na 2012 rok po zmianach – załącznik nr 3
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012  rok po zmianach – załącznik nr 5
Plan wydatków finansowych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności  na 2012 rok po zmianach – załącznik nr 7
Plan dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na 2012 rok po zmianach  załącznik nr 8.

Uchwała nr XV/125/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012 – 2034.

Wieloletnia prognoza finansowa – załącznik nr 1 

Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik nr 2 składa się z:

1. Części 1a obejmującej:
limity wydatków na przedsięwzięcia 2012-2014,
łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

2. Części 1c obejmującej:
 limity wydatków na przedsięwzięcia 2012- 2025
łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

 3. Części 3 obejmującej:
 limity wydatków na przedsięwzięcia 2012-2034
łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

4. Zbiorcze przedsięwzięcia.

Uchwała Nr XVI/133/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 rok.

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok po zmianach – załącznik nr 1
Plan wydatków budżetowych na 2012 rok po zmianach – załącznik nr 2
Plan wydatków majątkowych na 2012 rok po zmianach – załącznik nr 3
Plan przychodów i rozchodów na 2012 rok po zmianach – załącznik nr 4
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012  rok po zmianach – załącznik nr 5a
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012  rok po zmianach – załącznik nr 5b
Plan wydatków finansowych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności  na 2012 rok po zmianach – załącznik nr 7
Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok po zmianach – załącznik nr 11.

Uchwała Nr XVI/134/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012 – 2034.

Wieloletnia Prognoza Finansowa – zał. nr 1

Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik nr 2 składa się z:

1. Części 1a obejmującej:
limity wydatków na przedsięwzięcia 2012-2014,
łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

2. Części 1c obejmującej:
 limity wydatków na przedsięwzięcia 2012- 2025
łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

 3. Części 3 obejmującej:
 limity wydatków na przedsięwzięcia 2012-2034
łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

4. Zbiorcze przedsięwzięcia.

Zarządzenie Nr III/37/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 rok.

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok po zmianach – zał. nr 1.
Plan wydatków budżetowych na 2012 rok po zmianach – zał. nr 2.
Plan dochodów związanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok po zmianach – zał. nr 5.
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok po zmianach – zał. nr 5.

Zarządzenie Nr III/38/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2012 – 2034.

Wieloletnia Prognoza Finansowa – zał. nr 1

Uchwała Nr XVIII/141/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 rok.

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok po zmianach – załącznik nr 1
Plan wydatków budżetowych na 2012 rok po zmianach – załącznik nr 2
Plan wydatków majątkowych na 2012 rok po zmianach – załącznik nr 3
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012  rok po zmianach – załącznik nr 5.

Uchwała nr XVIII/142/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22  marca 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012 – 2034.

Wieloletnia prognoza finansowa – załącznik nr 1 

Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik nr 2 składa się z:

1. Części 1a obejmującej:
 limity wydatków na przedsięwzięcia 2012-2014,
 łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

2. Części 1c obejmującej:
 limity wydatków na przedsięwzięcia 2012- 2025
łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

 3. Części 3 obejmującej:
 limity wydatków na przedsięwzięcia 2012-2034
łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

4. Zbiorcze przedsięwzięcia.

Uchwała Nr XIX/151/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 rok.

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok po zmianach – załącznik nr 1
Plan wydatków budżetowych na 2012 rok po zmianach – załącznik nr 2
Plan wydatków majątkowych na 2012 rok po zmianach – załącznik nr 3
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012  rok po zmianach – załącznik nr 5a
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012  rok po zmianach – załącznik nr 5b
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2012 rok po zmianach – załącznik nr 6
Plan wydatków finansowych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności  na 2012 rok po zmianach – załącznik nr 7
Plan dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na 2012 rok po zmianach – załącznik nr 8
 Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2012 rok  po zmianach – załącznik nr 10

Uchwała nr XIX/152/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012 – 2034.

Wieloletnia prognoza finansowa – załącznik nr 1 

Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik nr 2 składa się z:

1. Części 1a obejmującej:
 limity wydatków na przedsięwzięcia 2012-2014,
 łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

2. Części 1c obejmującej:
 limity wydatków na przedsięwzięcia 2012- 2025
łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

 3. Części 3 obejmującej:
 limity wydatków na przedsięwzięcia 2012-2034
łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Zarządzenie Nr III/69/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 rok.

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok po zmianach – zał. nr 1.
Plan wydatków budżetowych na 2012 rok po zmianach – zał. nr 2.
Plan dochodów związanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok po zmianach – zał. nr 5.
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok po zmianach – zał. nr 5.

Zarządzenie Nr III/70/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2012 – 2034.

Wieloletnia Prognoza Finansowa – zał. nr 1

Uchwała Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 rok.

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok po zmianach – załącznik nr 1
Plan wydatków budżetowych na 2012 rok po zmianach – załącznik nr 2
Plan wydatków majątkowych na 2012 rok po zmianach – załącznik nr 3
Plan przychodów i rozchodów na 2012 rok po zmianach – załącznik nr 4
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok po zmianach – załącznik nr 5a
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok po zmianach – załącznik nr 5b
Plan wydatków finansowych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności  na 2012 rok po zmianach – załącznik nr 7
Plan dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na 2012 rok po zmianach – załącznik nr 9
Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok po zmianach – załącznik nr 11.

Uchwała Nr XXII/165/12 Rady Miejskiej w  Solcu Kujawskim z dnia 28  czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2012 – 2034.

Wieloletnia Prognoza Finansowa – zał. nr 1

Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik nr 2 składa się z:

1. Części 1a obejmującej:
 limity wydatków na przedsięwzięcia 2012-2014,
 łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

2. Części 1c obejmującej:
 limity wydatków na przedsięwzięcia 2012- 2025
łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

 3. Części 3 obejmującej:
 limity wydatków na przedsięwzięcia 2012-2034
łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

4. Zbiorcze przedsięwzięcia.

Zarządzenie Nr III/110/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 rok.

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok po zmianach – zał. nr 1.

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok po zmianach – zał. nr 2.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok po zmianach – zał. nr 5a.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 r. po zmianach – zał. nr 5b.

Plan dotacji celowych i podmiotowych na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na 2012 rok po zmianach – zał. nr 8.

Zarządzenie Nr III/111/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2012 – 2034.

Wieloletnia Prognoza Finansowa – zał. nr 1.

Uchwała Nr XXIII/170/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 rok.

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok po zmianach – zał. nr 1

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok po zmianach – zał. nr 2

Plan przychodów i rozchodów na 2012 rok po zmianach – zał. nr 4

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok po zmianach – zał. nr 5a.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok po zmianach – zał. nr 5b.

Plan wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności na 2012 rok po zmianach – zał. nr 7

Uchwała Nr XXIII/171/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012 – 2034.

Wieloletnia prognoza fiinansowa – zał. nr 1.

1. Część 1a obejmuje:
limity wydatków na przedsięwzięcia
łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań

2. Część 1 c obejmuje:
limity wydatków na przedsięwięcia
łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań

3. Cześć 3 obejmuje:
limity wydatków na przedsięwzięcia
łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań

4. Zbiorcze przedsięwzięcia.

Uchwała Nr XXIV/175/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na rok 2012.

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok po zmianach – zał. nr 1.

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok po zmianach – zał. nr 2.

Plan przychodów i rozchodów na 2012 rok po zmianach – zał. nr 4.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok po zmianach – zał. nr 5.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok po zmianach – zał. nr 5.

Plan wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności na 2012 rok po zmianach – zał. nr 7.

Uchwała Nr XXIV/176/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2012 – 2034.

Wieloletnia Prognoza Finansowa – zał. nr 1.

Część 1a obejmująca limity wydatków i łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Część 1c obejmująca limity wydatków i łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązać.

Część 3 obejmująca limity wydatków i łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Zbiorczo przedsięwzięcia.

Zarządzenie Nr III/152/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 rok.

Zarządzenie Nr III/153/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2012 – 2034.

Uchwała Nr XXV/183/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2012 rok.

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok po zmianach – zał. 1.

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok po zmianach – zał.2.

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok po zmianach – zał. 3.

Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok po zmianach – zał. 5.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok po zmianach – zał. 5.

Plan wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności na 2012 rok po zmianach – zał. 7.

Plan dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na 2012 rok po zmianach – zał. 8.

Plan dochodów i wydatków własnych jednostej oświatowych na 2012 rok po zmianach – zał. 10.

Uchwała Nr XXV/184/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012 – 2034.

Wieloletnia Prognoza Finansowa – zał. 1.

Wykaz przedsięwzięć do WPF – zał. 2.

Uchwała Nr XXVI/201/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2012 rok.

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok po zmianach – zał. 1.

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok po zmianach – zał 2.

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok po zmianach – zał. 3.

Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok po zmianach – zał. 5.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok po zmianach – zał. 5.

Plan wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności na 2012 rok po zmianach – zał. 7.

Plan dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na 2012 rok po zmianach – zał. 8.

Plan dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na 2012 rok po zmianach – zał. 9.

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek oświatowych na 2012 rok po zmianach – zał. 10.

Uchwała Nr XXVI/202/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012 – 2034.

Wieloletnia Prognoza Finansowa – zał. nr 1.

Wykaz przedsięwzięć do WPF – zał. nr 2.

Zarządzenie Nr III/183/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2012 rok.

Zarządzenie Nr III/184/2012 Burmsitrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012 – 2034.

Zarządzenie Nr III/186/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2012 roku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>