Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze – Kierownika Referatu Realizacji Inwestycji

Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze – Kierownika Referatu Realizacji Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego…

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta i Gminy
  • Wydział:Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
  • Miejsce pracyUMiG
  • StanowiskoKierownik Referatu Realizacji Inwestycji
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-03-23
  • Termin składania dokumentów2018-04-03
  • Sposób składania dokumentówOferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Referatu Realizacji Inwestycji”, osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim (parter) lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
  • Miejsce składania dokumentówOferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Referatu Realizacji Inwestycji”, osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim (parter) lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne• posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   • wykształcenie wyższe budowlane,
   • uprawnienia budowlane - specjalność ogólnobudowlana,
   • doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji inwestycji - 6 lat,
   • praca na stanowisku kierowniczym - co najmniej 3 lata,
   • znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw o: samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych,
   • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych w zakresie programów biurowych: pakietem MS Office,
   • posiadanie nieposzlakowanej opinii.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe• mile widziana znajomość zasad wyceny i oprogramowania kosztorysowego,
   • mile widziana znajomość programu AutoCad.
   • umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, sumienność, uczciwość, odporność na stres, zdolności organizacyjne, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy• przygotowywanie i prowadzenie inwestycji gminnych, w tym: prowadzenie inwestycji zgodnie z przepisami Prawo budowlane, organizowanie przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, sporządzanie umów na projekty, nadzory i roboty budowlane, prowadzenie spraw związanych z inwestycjami komunalnymi, prowadzenie rejestru faktur z podziałem na inwestycje, rozliczanie inwestycji, współpraca z projektantami, wykonawcami, inspektorami nadzoru oraz służbą archeologiczną, przygotowanie dokumentów PT (protokołów przekazania – przyjęcia środka trwałego), odbiór realizowanej inwestycji i udział w rozruchach technologicznych inwestycji,
   • nadzór techniczny nad inwestycją w okresie gwarancji,
   • współdziałanie z Wydziałami Urzędu w zakresie niezbędnych do realizacji inwestycji,
   • rozpatrywanie wniosków i realizacja inwestycji wnioskowanych przez mieszkańców,
   • uczestniczenie w uzgodnieniu trasy przyłączy i sieci gazociągów, kanalizacji, linii energetycznej i wodociągów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowySzczegółowe informacje znajdują się w załączniku do ogłoszenia.
  • Lista wybranych kandydatówBurmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika Referatu Realizacji Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, wybrano kandydatkę Panią Grażynę Stańczak zam. w Bydgoszczy.
  • Uzasadnienie wyboruKandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne niezbędne oraz wymagania dodatkowe wskazane w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na w/w stanowisku. Ukończyła studia na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy zyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa w zakresie budownictwa, specjalność: technologia i organizacja budownictwa. Posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Ponadto posiada doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym w administracji publicznej.
   Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu przepisów prawa budowlanego, zamówień publicznych.

   Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej - Magdalena Rudna-Plewa - Sekretarz MiG Solec Kujawski
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian