Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej (dz. nr 1247/4 i 1246/5- ul. Toruńska).

Burmistrz Solca Kujawskiego,

stosownie do art. 35 i 37 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami    (Dz.U.2020.1990 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że:

na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim przy ul. 23 Stycznia nr 7,  na okres 21 dni, tj. od dnia 28.06.2021r. do 19.07.2021r., został  wywieszony  wykaz  nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej.

Wykaz obejmuje :

Nieruchomość gruntową, położoną w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej, którą stanowią działki ewidencyjne: nr 1247/4 i 1246/5 o łącznej powierzchni  0,1824 ha.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian