Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy (ul. Żwirki i Wigury 13/4).

Burmistrz Solca Kujawskiego,

stosownie do art. 34 ust. 1, pkt 3, art. 35 i art. 37 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst  jednolity  Dz.U.2020.1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że:

na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, przy ul. 23 Stycznia nr 7,  na okres 21 dni, tj. od dnia 24.03.2021r. do 14.04.2021r., został  wywieszony  wykaz  nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wykaz obejmuje :

Nieruchomość lokalową oznaczoną numerem 4, położoną w Solcu Kujawskim przy ul. Żwirki i Wigury 19.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian