Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz lokali użytkowych do oddania w użyczenie, położonych na terenie Solca Kujawskiego, z przeznaczeniem pod pomieszczenie dla MGOPS.

Burmistrz Solca Kujawskiego,

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1990.) podaje  do  publicznej  wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w  Solcu  Kujawskim  na  tablicy  ogłoszeń  przy ul. 23 Stycznia 7, został wywieszony na okres 21 dni  (od 04.12.2020 r. do 28.12.2020 r.) wykaz lokali użytkowych do oddania w użyczenie, położonych na terenie Solca Kujawskiego, z przeznaczeniem pod pomieszczenie dla MGOPS.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian