Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej przy ul. Unii Europejskiej.

Burmistrz Solca Kujawskiego,

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1990 ze zm.) podaje  do  publicznej  wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w  Solcu  Kujawskim  na  tablicy  ogłoszeń  przy ul. 23 Stycznia 7, został wywieszony na okres 21 dni  (od 05.01.2021 r. do 26.01.2021 r.)

wykaz nieruchomości

przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, stanowiącej nieruchomość gruntową, położoną na terenie miasta Solec Kujawski przy ul. Unii Europejskiej. Przedmiot dzierżawy będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej przez ZAKŁAD STOLARSKI JAN SZUWAŁA.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian