Burmistrz Solca Kujawskiego podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz nieruchomości do wydzierżawienia, położonych na terenie Solca Kujawskiego, z przeznaczeniem pod działalność handlową– sprzedaż zniczy, kwiatów.

Burmistrz Solca Kujawskiego,

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 65 ze zm.) podaje  do  publicznej  wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w  Solcu  Kujawskim  na  tablicy  ogłoszeń  przy ul. 23 Stycznia 7, został wywieszony na okres 21 dni  (od 01.10.2020 r. do 22.10.2020 r.) wykaz nieruchomości do wydzierżawienia, położonych na terenie Solca Kujawskiego, z przeznaczeniem pod działalność handlową– sprzedaż zniczy, kwiatów.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian