Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 29.11.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko kierownicze – Dyrektora Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 29.11.2021 Uchwała Nr XXXVI/287/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 29.11.2021 Uchwała Nr XXXVI/286/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 29.11.2021 Uchwała Nr XXXVI/285/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 29.11.2021 Uchwała Nr XXXVI/284/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej Szczegóły
Akty prawne 29.11.2021 Uchwała Nr XXXVI/283/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Solec Kujawski na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Szczegóły
Akty prawne 29.11.2021 Uchwała Nr XXXVI/282/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Szczegóły
Akty prawne 29.11.2021 Uchwała Nr XXXVI/281/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty Szczegóły
Akty prawne 29.11.2021 Uchwała Nr XXXVI/280/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie powołania Skarbnika Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 29.11.2021 Uchwała Nr XXXVI/279/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Solec Kujawski Szczegóły