Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.06.2021 Uchwała Nr XXX/250/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Solec Kujawski na rok szkolny 2021/2022 Szczegóły
Akty prawne 18.06.2021 Uchwała Nr XXX/249/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Solca Kujawskiego za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 18.06.2021 Uchwała Nr XXX/248/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Solec Kujawski za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 18.06.2021 Uchwała Nr XXX/247/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Burmistrzowi Solca Kujawskiego wotum zaufania Szczegóły
Akty prawne 18.06.2021 Zarządzenie Nr V/61/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 18.06.2021 Uchwała Nr XXX/251/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.06.2021 Decyzja o umorzeniu postępowania z dnia 18 czerwca 2021 r., znak:ROŚiR.6220.1.1.2021 Szczegóły
Przetargi 16.06.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Solcu Kujawskim przy ul. Zdzisława Gierlińskiego nr ew. 2580 o pow. 0,1632 ha, 2584 o pow. 0,1361ha, 2592 o pow. 0,1718 ha. Szczegóły
Przetargi 15.06.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Solcu Kujawski przy ul. Tartacznej nr ew. 2837 o pow. 0,1188 ha i 2839, o pow. 0,0994 ha. Szczegóły
Przetargi 15.06.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Bitwy Warszawskiej nr ew. 2485, o pow. 0,1945 ha. Szczegóły