Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.08.2021 Zarządzenie Nr V/65/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 05.08.2021 Zarządzenie Nr V/64/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 05.08.2021 Zarządzenie Nr V/63/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 05.08.2021 Zarządzenie Nr V/56/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie zawieszenia działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.08.2021 Zarządzenie Nr V/57/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie wprowadzenia cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.08.2021 Zarządzenie Nr V/124/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.08.2021 Zarządzenie Nr V/20/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2021 Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Solec Kujawski do roku 2030 Szczegóły
Akty prawne 02.08.2021 Zarządzenie Nr V/78/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. nieruchomości Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.07.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu montażowo-magazynowego central wentylacyjnych na dz. nr 922/4 i 924 oraz magazynu na dz. 919/8 przy ul. Powstańców Szczegóły