Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 04.05.2021 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Beaty Kołoty, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2021 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Agnieszki Dorawy, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2021 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Mariusza Damrata, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2021 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Grażyny Bieniek, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2021 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Andrzeja Bąbki, złożone do 30 kwietnia2021 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.04.2021 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentów określonych jako „projekty uproszczonego planu urządzenia lasu” dla obrębów ew. Chrośna, Makowiska i Przyłubie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.04.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej SN „Przyłubie ujecie Wody” oraz budowie nowej sieci elektroenergetycznej kablowej SN w m. Solec Kujawski oraz Przyłubie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.04.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na dz. 1074/22 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Przetargi 29.04.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Solcu Kujawskim przy ul. Tartacznej nr ew. 836/2 o pow. 0,1942 ha i 837/2, o pow. 0,0454 ha. Szczegóły
Przetargi 27.04.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Topolowej/Klonowej nr ew. 1197/86, o pow. 0,1009 ha. Szczegóły