Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 08.07.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Audytora wewnętrznego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.07.2019 Oświadczenie majątkowe Anny Barskiej Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2019 Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrośna, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 03.07.2019 Zarządzenie Nr V/110/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie likwidacji kasy Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, przeprowadzenia inwentaryzacji z likwidacji kasy Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim oraz powołania zespołu spisowego Szczegóły
Akty prawne 03.07.2019 Zarządzenie Nr V/114/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kolonii i obozów oraz innych form wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.07.2019 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lakierni meblowej w m. Wypaleniska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 02.07.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Protokół z VIII sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r. wraz z załącznikami. Szczegóły