Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.07.2019 Zarządzenie Nr V/113/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 26.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Akty prawne 01.07.2019 – Zarządzenie Nr V/112/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 26.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 Uchwała Nr VIII/74/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie dopuszczenia zapłaty za pomocą innego instrumentu płatniczego opłat skarbowych stanowiących dochody budżetu Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 Uchwała Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 Uchwała Nr VIII/72/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 Uchwała Nr VIII/71/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Osielsko w zakresie zawyżonych opłat za odpady komunalne na RIPOK Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec Kujawski, a także określenia granic ich obwodów, na okres od dnia 1 września 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014-2020 (+)” Szczegóły