Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.06.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 19.06.2019 Zarządzenie nr V/105/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kolonii i obozów oraz innych form wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.06.2019 Przetarg nieograniczony na na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 mln złotych dla Gminy Solec Kujawski na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów Szczegóły
Akty prawne 19.06.2019 Zarządzenia Nr V/104/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. nieruchomości Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 18.06.2019 Oświadczenie majątkowe Moniki Słembarskiej Szczegóły
Akty prawne 17.06.2019 Zarządzenie Nr V/91/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wprowadzenia zmian do cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 14.06.2019 Zarządzenie Nr V/101/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za 2018 rok. Szczegóły