Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.06.2019 Zarządzenie Nr V/96/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina przy ul. 23 Stycznia 13 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 06.06.2019 Zarządzenie Nr V/92/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 06.06.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. nieruchomości w Referacie Nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 06.06.2019 Zarządzenie Nr V/97/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych Szczegóły
Akty prawne 05.06.2019 – Zarządzenie Nr V/98/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 4.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: Zadanie nr 1: „Uruchomienie strefy rekreacyjno-sportowej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Solcu Kujawskim, Zadanie nr 2: „Uruchomienie strefy rekreacyjno-sportowej przy świetlicy wiejskiej „Jagódka” przy ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim”. Szczegóły
Akty prawne 05.06.2019 Zarządzenie Nr V/95/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego Szczegóły
Akty prawne 05.06.2019 Zarządzenie Nr V/94/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kolonii i obozów oraz innych form wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 Zarządzenie Nr V/86/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 Zarządzenie Nr V/93/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 03.06.2019 Protokół z VII sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 maja 2019 r. Szczegóły