Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.06.2021 Uchwała Nr XXX/…./21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Solec Kujawski za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 10.06.2021 Uchwała Nr XXX/…/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Burmistrzowi Solca Kujawskiego wotum zaufania Szczegóły
Akty prawne 10.06.2021 Uchwała Nr XXX/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 04.06.2021 Uchwała Nr XXIX/238/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 04.06.2021 Uchwała Nr XXIX/237/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 Uchwała Nr XXIX/246/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia mieszkań chronionych wspieranych oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 Uchwała Nr XXIX/245/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 Uchwała Nr XXIX/244/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 Uchwała Nr XXIX/243/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 Uchwała Nr XXIX/242/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Szczegóły