Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 02.05.2019 Oświadczenie majątkowe Radnego Dariusza Chojnackiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 02.05.2019 Oświadczenie majątkowe Radnej Grażyny Bieniek Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 02.05.2019 Oświadczenie majątkowe Radnego Andrzeja Bąbki Szczegóły
Akty prawne 30.04.2019 Zarządzenie Nr V/84/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa placu zabaw w ramach projektu pn. „Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dr Henryka Jordana w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.04.2019 Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „otworzeniu punktu do zbierania lub przeładunku złomu”, przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 29.04.2019 Uchwała Nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 29.04.2019 Uchwała Nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 29.04.2019 Uchwała Nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze Szczegóły
Akty prawne 29.04.2019 Uchwała Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim poprzez likwidację oddziału przedszkolnego Szczegóły
Akty prawne 29.04.2019 Uchwała Nr VI/51/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie nadania nazwy dla placu położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Ugory Szczegóły