Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.04.2019 Zarządzenie Nr V/77/119 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 Zarządzenie Nr V/71/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 17.04.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego zaprasza do składania ofert na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi „Sprzątaczka” w Wydziale Administracji Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 Zarządzenie Nr V/76/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 17.04.2019 Zarządzenie Nr V/75/19 Burmistrza Solca Kujawski w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego na potrzeby wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 16.04.2019 Zarządzenie Nr V/68/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego Szczegóły
Akty prawne 15.04.2019 Zarządzenie Nr V/73/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Szczegóły
Akty prawne 15.04.2019 Zarządzenie Nr V/74/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji oraz określenia procedury wykonania losowania publicznego wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 12.04.2019 Zarządzenie Nr V/66/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 12.04.2019 Zarządzenie Nr V/70/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły