Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.04.2019 Zarządzenie Nr V/65/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.04.2019 Zarządzenie Nr V/60/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 05.04.2019 Zarządzenie Nr V/58/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
Akty prawne 05.04.2019 Zarządzenie Nr V/64/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 05075C tj. ulicy Średniej na odcinku od ul. Powstańców do ul. Haskiej w Solcu Kujawskim w Solcu Kujawskim w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej Szczegóły
Akty prawne 04.04.2019 Zarządzenie Nr V/63/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.04.2019 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko – etap uzgodnien Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.04.2019 Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (NNZ.42.1.SK.3.2018 z 03.08.2018r.) dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.04.2019 Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (NNZ.42.1.SK.2.2018 z 03.08.2018r.) dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.04.2019 Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (WOO.610.93.2018.AT z 25.07.2018r.) dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.04.2019 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (WOO.410.324.2018.AT z 25.07.2018r.) dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły