Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.04.2019 Zarządzenie Nr V/59/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2018 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.03.2019 Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (WOO.411.69.2011.KJ) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.03.2019 Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (N.NZ-42-1-SK-1/11) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.03.2019 Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 28.03.2019 Uchwała Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 28.03.2019 Uchwała Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 27.03.2019 Zarządzenie Nr V/57/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn: „Wykonanie robót budowlanych polegających na skanalizowaniu rowu melioracyjnego melioracji szczegółowej R-1 na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Lipowej – w ul. Szarych Szeregów w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.03.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie hali montażowej, hali produkcyjnej, hali lakierni w tym mycie, śrutowanie, przebudowie zjazdu z drogi publicznej, rozbudowie dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz rozbudowie infrastruktury technicznej w ramach rozbudowy istniejącego zakładu w Solcu Kujawskim przy ul. Unii Europejskiej 8” Szczegóły
Akty prawne 25.03.2019 Uchwała Nr V/47/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 25.03.2019 Uchwała Nr V/46/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na rok 2019 Szczegóły