Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.03.2019 Uchwała Nr V/45/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 25.03.2019 Uchwała Nr V/44/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie Szczegóły
Akty prawne 25.03.2019 Uchwała Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 25.03.2019 Uchwała Nr V/42/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe Szczegóły
Akty prawne 22.03.2019 Zarządzenie Nr V/55/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 20.03.2019 Zarządzenie Nr V/54/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 19.03.2019 Zarządzenie Nr V/53/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 19.03.2019 Zarządzenie Nr V/52/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna i powołania zespołu spisowego Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 Zarządzenie Nr V/42/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026 Szczegóły