Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 13.02.2019 Oświadczenie majątkowe Teresy Substyk – Burmistrza Solca Kujawskiego złożone w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Burmistrza kadencji 2018 – 2023 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 13.02.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. nadzoru właścicielskiego Szczegóły
Akty prawne 11.02.2019 Zarządzenie Nr V/19/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie planu kontroli na 2019 rok Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 07.02.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego zaprasza do składania ofert na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi – Robotnika Gospodarczego Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 Zarządzenie Nr V/24/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 Zarządzenie Nr V/31/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 07.02.2019 Zarządzenie Nr V/30/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięcia celów publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.02.2019 Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj. studni głębinowej Nr 3, ujęciu wód podziemnych dla Drobex-Agro Sp. z o.o. w m. Makowiska, gm. Solec Kujawski, /…/, do nowych potrzeb produkcyjnych” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 06.02.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. nadzoru właścicielskiego w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 06.02.2019 Zarządzenie Nr V/29/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły