Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.01.2019 Zarządzenie Nr V/20/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 25.01.2019 Zarządzenie Nr V/18/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 Zarządzenie Nr V/17/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:„Budowę odcinka drogi gminnej, ul. Unii Europejskiej, w ramach zadania „Budowa dróg na terenie II etapu Parku Przemysłowego” Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 Zarządzenie Nr V/16/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Roboty remontowe, drobne naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych i blacharsko-dekarskich w obiektach, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski i administrowanych przez Gminę” Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 Zarządzenie Nr V/15/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Wykonanie i uruchomienie fontanny na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 Zarządzenie Nr V/12/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem lokali i pomieszczeń użytkowych będących własnością Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 24.01.2019 Zarządzenie Nr V/11/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2019 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym zakładu produkcji folii i wyrobów papierniczych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej” Szczegóły
Akty prawne 18.01.2019 Zarządzenie Nr V/6/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 18.01.2019 Zarządzenie Nr V/5/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji do zakwalifikowania do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły