Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Przetargi 18.12.2018 Archiwalny – Burmistrz Solca Kujawskiego o g ł a s z a II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim, przy ul. Bitwy Warszawskiej (nr ew.: 2595) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.12.2018 Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (NNZ.42.1.SK.8.2018) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.12.2018 Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Toruńska – częsć północna” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/24/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania – Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/23/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego stanowiącego podstawę przyznania pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/22/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/21/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/20/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Solec Kujawski na lata 2018-2021 Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyborów organów osiedli i sołectw działających na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia insygniów miasta i gminy w postaci łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej i łańcucha Burmistrza Miasta i Gminy Solca Kujawskiego Szczegóły