Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.01.2019 Zarządzenie Nr V/11/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2019 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym zakładu produkcji folii i wyrobów papierniczych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej” Szczegóły
Akty prawne 18.01.2019 Zarządzenie Nr V/6/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 18.01.2019 Zarządzenie Nr V/5/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji do zakwalifikowania do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 Zarządzenie Nr V/25/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 Uchwała Nr III/26/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.01.2019 Decyzja Burmistrza Solca Kujawskiego umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej zabudowy zagrodowej w Gospodarstwie Rolnym Hodowla Drobiu (…), polegająca na rozbudowie trzech istniejących budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadę dodatkowych 90 000 stanowisk (360 DJP)”. Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 Zarządzenie nr V/10/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 14.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.01.2019 Zarządzenie Nr V/13/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 16.01.2019 Zarządzenie Nr V/14/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły