Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.01.2019 Zarządzenie Nr IV/58/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.01.2019 Oświadczenie majątkowe Teresy Substyk złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Burmistrza Solca Kujawskiego kadencji 2014 – 2018 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.01.2019 Oświadczenie majątkowe Mariusza Zamorowskiego złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Przewodniczącego RM kadencji 2014 – 2018 Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Zarządzenie Nr V/21/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Zarządzenie Nr V/23/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 07.01.2019 Zarządzenie Nr V/22/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.01.2019 Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (WOO.411.229.2018.AT) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyboru delegata Gminy Solec Kujawski do Związku Miast Nadwiślańskich Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 156/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr LIII/419/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim poprzez likwidację oddziału przedszkolnego Szczegóły