Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 04.01.2019 Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (WOO.411.229.2018.AT) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyboru delegata Gminy Solec Kujawski do Związku Miast Nadwiślańskich Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 156/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr LIII/419/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim poprzez likwidację oddziału przedszkolnego Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie odwołania oraz powołania Skarbnika Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 Zarządzenie Nr V/1/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zatwierdzenia Programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim i Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 04.01.2019 Zarządzenie Nr V/18/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2018 r. Szczegóły