Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 27.12.2018 Oświadczenie majątkowe Dariusza Chojnackiego w związku z objęciem funkcji Radnego RM kadencji 2018 – 2023 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.12.2018 Oświadczenie majątkowe Grażyny Bieniek w związku z objęciem funkcji Radnej RM kadencji 2018 – 2023 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 27.12.2018 Oświadczenie majątkowe Andrzeja Bąbki złożone w związku z objęciem funkcji Radnego Rady Miejskiej kadencji 2018 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 Zarządzenie Nr V/20/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie utworzenia funduszu premiowego w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2018 Uchwała Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 Uchwała Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 19.12.2018 Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 18.12.2018 Zarządzenie Nr V/13/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu materiałów niejawnych wytworzonych w Urzędzie Miejskich w Solcu Kujawskim Szczegóły
Przetargi 18.12.2018 Archiwalny – Burmistrz Solca Kujawskiego o g ł a s z a II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim, przy ul. Bitwy Warszawskiej (nr ew.: 2595) Szczegóły