Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.05.2021 Uchwała Nr XXIX/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021-2024 Szczegóły
Akty prawne 24.05.2021 Uchwała Nr XXIX/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 20.05.2021 Zarządzenie Nr V/53/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 19.05.2021 MPZP – obowiązujące Szczegóły
Akty prawne 14.05.2021 Uchwała Nr XXVIII/236/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń” na obszarze użytku ekologicznego oznaczonego kodem PL.ZIPOP.1393.UE.0403083.992 Szczegóły
Akty prawne 14.05.2021 Zarządzenie Nr V/50/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wdrożenia Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 13.05.2021 Zarządzenie Nr V/52/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie odwołania Pani Heleny Składanowskiej ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 13.05.2021 Zarządzenie Nr V/51/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Małgorzacie Niedźwiedzkiej stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 13.05.2021 Zarządzenie Nr V/49/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie odwołania Pani Lidii Szefke ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 ”Promyczek” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 12.05.2021 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń” na obszarze użytku ekologicznego oznaczonego kodem PL.ZIPOP.1393.UE.0403083.992 Szczegóły