Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej Szczegóły
Akty prawne 10.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Szczegóły
Akty prawne 10.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 10.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawski w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 10.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 10.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 Zarządzenie Nr IV/155/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.12.2018 Przetarg nieograniczony na: Remont murawy boiska piłkarskiego wraz z wyposażeniem i instalacją zraszania. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 06.12.2018 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2018 Prognoza oddziaływania na srodowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wies Otorowo, gmina Solec Kujawski – etap wyłożenia Szczegóły