Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 29.11.2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie istniejącej fermy drobiu obejmującej rozbudowę budynków inwentarskich dla dodatkowej obsady 90 000 stanowisk dla brojlerów kurzych (360 DJP)”, przy ul. M. Kopernika w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 27.11.2018 Zarządzenie Nr IV/154/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia kalendarza stałych uroczystości państwowych i narodowych oraz innych świąt w Solcu Kujawskim Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 26.11.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. ochrony środowiska Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 Uchwała Nr I/5/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 Uchwała Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 Uchwała Nr I/3/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 Uchwała Nr I/2/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 26.11.2018 Uchwała Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.11.2018 Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 15.11.2018r., NNZ.42.1.SK.1.2018 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2018 Zarządzenie Nr IV/153/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi kancelarii Szczegóły