Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.11.2018 Zarządzenie Nr IV/150/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 14.11.2018 Uchwała Nr LIII/422/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Szczegóły
Akty prawne 14.11.2018 Uchwała Nr LIII/421/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/161/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 października 2008 roku w sprawie podziału Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim i utworzeniu dwóch samorządowych instytucji kultury: Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim i Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim, zmienionej Uchwałą Nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2011 roku Szczegóły
Akty prawne 14.11.2018 Uchwała Nr LIII/420/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Szczegóły
Akty prawne 14.11.2018 Uchwała Nr LIII/419/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Statutu Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 09.11.2018 Zarządzenie Nr IV/143/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia kalendarza obchodów świąt państwowych i narodowych oraz innych świąt w Solcu Kujawskim w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 08.11.2018 Zarządzenie Nr IV/146/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 79/5 Szczegóły
Akty prawne 08.11.2018 Zarządzenie Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Budowa odcinka drogi gminnej, ul. Unii Europejskiej, w ramach zadania „Budowa dróg na terenie II etapu Parku Przemysłowego” Szczegóły