Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.11.2018 Zarządzenie Nr IV/142/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/176/17 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 31.10.2018 Burmistrz MiG Solec Kujawski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – informatyka w Biurze Informatyzacji i Rozwoju Systemów Informatycznych Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 31.10.2018 Burmistrz MiG Solec Kujawski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. obsługi kancelarii w Biurze Informatyzacji i Rozwoju Systemów Informatycznych Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 Uchwała Nr LII/418/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 Uchwała Nr LII/417/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 Uchwała Nr LII/416/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 Uchwała Nr LII/415/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 Uchwała Nr LII/414/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.10.2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa hali montażowej, hali produkcyjnej, hali lakierni w tym mycie, śrutowanie, przebudowa zjazdu z drogi publicznej, rozbudowa dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz rozbudowa infrastruktury technicznej w ramach rozbudowy istniejącego zakładu w Solcu Kujawskim przy ul. Unii Europejskiej 8” Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły