Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.10.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 05.10.2018 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 05.10.2018 Zarządzenie Nr IV/136/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Szczegóły
Akty prawne 04.10.2018 Zarządzenie Nr IV/129/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przyjęcia Regulaminu bezpłatnego dostępu do Internetu przez sieć Hot Spotów dla Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 Zarządzenie Nr IV/133/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 Zarządzenie Nr IV/132/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.10.2018 Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (WOO.411.175.2018.KB) zakresu oraz stopnia szczegółowosci informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na srodowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Akty prawne 01.10.2018 Zarządzenie Nr IV/134/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2018 Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 14.09.2018r., NNZ.42.1.SK.1.2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2018 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 21.09.2018r., WOO.410.374.2018.AT Szczegóły