Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.04.2021 Uchwała Nr XXVII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 12.04.2021 Uchwała Nr XXVII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 12.04.2021 Uchwała Nr XXVII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przejęcia przez Gminę Solec Kujawski do zasobów dróg gminnych, dróg poprzecznych, dojazdowych, łączących odcinki dróg lokalnych realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach budowy drogi ekspresowej S10 Szczegóły
Akty prawne 12.04.2021 Uchwała Nr XXVII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnych, przypadających Gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Szczegóły
Akty prawne 12.04.2021 Uchwała Nr XXVII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 12.04.2021 Uchwała Nr XXVII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 09.04.2021 Zarządzenie Nr V/41/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 02.04.2021 Zarządzenie nr V/43/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 02.04.2021 Zarządzenie Nr V/39/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie ustalenia dnia 21 maja 2021 r. dniem wolnym od pracy Szczegóły
Akty prawne 02.04.2021 Zarządzenie Nr V/40/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Solec Kujawski za 2020 rok Szczegóły