Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2021 Decyzja o umorzeniu postępowania z dnia 11.05.2021 r., znak: ROŚiR.6220.1.8.2021 Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 07.05.2021 r., znak: ROŚiR.6220.1.10.2018 dot. uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Szalewskiej – Prezesa Zarządu Solmed sp. z o.o., złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pana Sebastiana Wryczy – Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Iwony Konaszewskiej – Zastępcy Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Anny Filipiak – kierownika sekcji świadczeń rodzinnych i spraw alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Krystyny Mikulskiej – Pełnomocnika Burmistrza, Dyrektora Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Anny Barskiej – starszego specjalisty pracy socjalnej – koordynatora ,złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 06.05.2021 Zarządzenie Nr V/48/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2021 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Justyny Gapskiej, złożone do 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły