Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 11.09.2018 Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (NNZ.42.1.SK.4.2018) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Akty prawne 06.09.2018 Uchwała Nr XLIX/400/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 06.09.2018 Uchwała Nr XLIX/399/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie opinii o pozbawieniu lasu charakteru ochronnego Szczegóły
Akty prawne 06.09.2018 Uchwała Nr XLVIII/392/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 06.09.2018 Uchwała Nr XLVIII/391/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 05.09.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.09.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie opinii o pozbawieniu lasu charakteru ochronnego Szczegóły
Akty prawne 05.09.2018 Zarządzenie Nr IV/118/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Ugory w Solcu Kujawskim w ramach zadania: „Place zabaw na Osiedlu Leśnym” Szczegóły
Akty prawne 05.09.2018 Zarządzenie Nr IV/119/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności Szczegóły
Akty prawne 31.08.2018 Zarządzenie Nr IV/117/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Szczegóły