Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.09.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie opinii o pozbawieniu lasu charakteru ochronnego Szczegóły
Akty prawne 05.09.2018 Zarządzenie Nr IV/118/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Ugory w Solcu Kujawskim w ramach zadania: „Place zabaw na Osiedlu Leśnym” Szczegóły
Akty prawne 05.09.2018 Zarządzenie Nr IV/119/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności Szczegóły
Akty prawne 31.08.2018 Zarządzenie Nr IV/117/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 31.08.2018 Uchwała Nr XLVIII/398/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Unii Europejskiej – Haskiej – Brukselskiej – Rzymskiej – Paryskiej – Kujawskiej” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 31.08.2018 Uchwała Nr XLVIII/397/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej Szczegóły
Akty prawne 31.08.2018 Uchwała Nr XLVIII/396/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, położonej przy ul. 23 Stycznia 14 A w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 31.08.2018 Uchwała Nr XLVIII/395/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów Szczegóły
Akty prawne 31.08.2018 Uchwała Nr XLVIII/394/18 Rady Miejskiej w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 30.08.2018 Uchwała Nr XLVIII/393/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły