Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2018 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wies Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko – etap uzgodnień Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, położonej przy ul. 23 Stycznia 14 A w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2018 Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (NNZ.42.1.SK.1.2018) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2018 Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (WOO.411.162.2018.AT) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły