Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.08.2018 Zarządzenie Nr IV/109/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 17.08.2018 Zarządzenie Nr IV/108/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji Placu Jana Pawła II oraz przyległych ulic w Solcu Kujawskim w ramach projektu „Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno – gospodarcze Szczegóły
Akty prawne 10.08.2018 Zarządzenie Nr IV/107/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie Nr IV/106/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim w dniach 2 i 3 sierpnia 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 01.08.2018 Zarządzenie Nr IV/105/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.08.2018 Zarządzenie Nr IV/103/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania komisji do zakwalifikowania do brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii BE po przeprowadzonej ekspertyzie archiwalnej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 31.07.2018 Zarządzenie Nr IV/104/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Szczegóły
Akty prawne 31.07.2018 Zarządzenie Nr IV/102/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 27.07.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na realizację usług trenera aktywności fizycznej w ramach „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 24.07.2018 Zarządzenie nr IV/101/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustalenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły